پکیج ظلایی
قیمت : 85000000 تومان
خدمات اینستاگرام و تلگرام:
افزایش فالوور و ممبر (رایگان)
افزایش لایک و پست(راایگان)
افزایش کانال و گروه (رایگان)
افزایش فیک و واقعی0 رایگان)
تمامی خدمات بدون هزینه ارسال
پکیج نقره ای
قیمت : 50000000 تومان
خدمات اینستاگرام:
افزایش فالوور واقعی ایرانی (رایگان)
افزایش فالوور خانم وآقا ایرانی (رایگان)
افزایش ویو پست و لایک استوری(رایگان)
افزایش ایمپرشن، ریچ، سیو نامحدود (رایگان)
تمامی خدمات بدون هزینه ارسال
پکیج برنزی
قیمت : 40000000 تومان
👻 خدمات تلگرام:
افزایش ممبر واقعی کانال و گروه (رایگان)+
افزایش ممبرفیک کانال و گروه (رایگان)
افزایش سین پست نامحدود(رایگان)
افزایش رای تلگرام(رایگان)
تمامی خدمات بدون هزینه ارسال